အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များ

မြန်မာ

ကျွန်ုပ်တို့ ၏ကိုယ်စားလှယ်များအကြောင်းအသေးစိတ်သိရှိလိုပါက အောက်ပါအတိုင်း ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
Facebook Messenger: chat with us here
Email: info@alvaasce.com
Phone: +95 (0) 9 953 370 301

Wai Phyo Thar Textile Shop

(ဆိုင်ခွဲ ၁)

လိပ်စာ : အမှတ်. SP-17, W-34A ၊ မြေညီထပ် ယုဇနပလာဇာ။

ဖုန်း : 01 20508, 01 200 747 ext : 1011

(ဆိုင်ခွဲ ၂)

လိပ်စာ : အမှတ်. A16C ၊ ဒုတိယထပ် ယုဇနပလာဇာ။

ဖုန်း :  09 731 513 48, 01 200 747 ext : 3016

Success Textiles

(ဆိုင်ခွဲ ၁)

လိပ်စာ : အမှတ် F-1, 2, 3 ၊ ဒုတိယထပ် ယုဇနပလာဇာ။

ဖုန်း : 09 752 772 377

(ဆိုင်ခွဲ ၂)

လိပ်စာ : အမှတ် 03-026, ဒုတိယထပ် Junction Square ။

ဖုန်း : 01 527 242 Ext : 3034, 09 254 044 269

(ဆိုင်ခွဲ ၃)

လိပ်စာ : အမှတ် 335, တတိယထပ် စံရိပ်ငြိမ် ဂမုန်းပွင့် ။

ဖုန်း : 09 506 4138

(ဆိုင်ခွဲ ၄)

လိပ်စာ : အမှတ် 408, 4th Floor, Junction City ။

ဖုန်း : 09 425 777 545

Sunday Rose

လိပ်စာ : အမှတ်(၄/B)/၁၊  ပါရမီလမ်း(ချော်တွင်းကုန်းမီးပွိုင့်အနီး)၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

ဖုန်း : 09 513 1101, 09 977 917 977

Fashion My Heart

လိပ်စာ : အမှတ် 19(B) ၊ အင်းလျားမြိုင်လမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

ဖုန်း : 09 502 2550

Everqueen

(ဆိုင်ခွဲ ၁)

လိပ်စာ : အမှတ် 507, 508, 595, 596၊ အရှေ့ (b) ရုံ၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းစျေး၊ ရန်ကုန်မြို့။

ဖုန်း :  09 501 4839

(ဆိုင်ခွဲ ၂)

လိပ်စာ : အမှတ် 18 (B)၊ နဝဒေးလမ်း၊ ဒဂုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

ဖုန်း :  09 450 458 431

Silky House

လိပ်စာ : အမှတ်(38)၊ မိုးကောင်းလမ်း ၊ ရန်ကင်းမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့။

ဖုန်း :  01 233 0037 , 01 233 0038

Yadanar Daewee

လိပ်စာ : အမှတ် 57၊ အရှေ့(c)ရုံရှေ့၊ အရှေ့အတွင်းကားပတ်လမ်း၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းစျေး၊ ရန်ကုန်မြို့။

ဖုန်း :  09 695 107 367

Shwe Ah Sinn

အမှတ် ၁၆၇ လမ်း၈၀၊ ၂၈လမ်း နှင့် ၂၉လမ်းကြား မန္တလေးမြို့။

ဖုန်း : 09 777 710 545

Thazin Nwe Textiles Shop

လိပ်စာ : ဆပဘ (၄) ဆင်စွယ်ပွတ်ရပ်ကွက် မဟာဂန္ဓာရုံကျောင်းလမ်း အမရပူရ

ဖုန်း :  09 955 505 262, 09 259 086 628, 09 450 029 826